Vastuullisuus

Ihmistä ja ympäristöämme kunnioittaen.

Olemme merkittävä alueellinen toimija, joka kokoaa yhteen monialaista liiketoimintaa sekä palveluja alueen monipuoliselle väestölle. Itiksen alueellisessa lähipiirissä on todella monipuolinen ja eloisa elinympäristö myös luontoarvojen kannalta. Ja pelkästään kiinteistömme sekä kanssamme vuorovaikuttava yleisön mittakaava on niin suuri, että vastuullisuus on yksi pääarvoistamme. Pääviestimme on vahvasti, että Itiksessä on tilaa olla sinä. Ihmistä ja ympäristöämme kunnioittaen. Lue Itiksen ympäristöhankkeista.

Kauppakeskusten hiilineutraaliudessa Itis on edelläkävijä

Itis tuntee hiilijalanjälkensä ja on hiilineutraali.* Itiksen hiilineutraalius muodostuu puhtaiden ja uusiutuvien energiamuotojen käytöstä ja CO2 päästökompensaatiosta. Kaikki Itiksessä käytettävä sähkö on päästövapaata pohjoismaista vesivoimaa ja kaikki käytetty kaukolämpö päästövapaata kiertolämpöä. Energiatehokkuus ja kestävät ratkaisut ovat Itiksen toiminnan keskiössä ja erityisesti alkavan uudistuksenyhteydessä panostetaan energiaa säästäviin ratkaisuihin.

Merkittävimmät energiansäästötoimenpiteet muodostuvat kolmesta lämpöpumppuhankkeesta, joiden kokonaissäästön odotetaan olevan yli 7000 MWh, mikä vastaa noin 500 omakotitalon vuosittaista lämmityskulua. Vuoteen 2030 mennessä energiankulutuksen odotetaan laskevan 15 prosenttia vuodesta 2016. 

– Itis ostaa jo nyt kaiken energian päästövapaana, minkä lisäksi tuotamme energiaa omaan käyttöömme neljällä kauppakeskuksen katolle sijoitetulla aurinkovoimalalla. Olemme viime vuosina saaneet suuria harppauksia aikaan, ja siksi Itiksen voidaankin todeta olevan tänä vuonna hiilineutraali. Olemme jo saavuttaneet sen hiilineutraaliuden tason, johon Pariisin ilmastosopimus tähtää ja johon useimmat ovat vasta alkaneet ilmaista sitoumuksensa. Olemme ylpeitä jo tehdystä työstä ilmaston hyväksi, mutta aiomme jatkaa työtä energian kokonaiskulutuksen vähentämiseksi ja ympäristön aiempaakin laajemmaksi huomioimiseksi toiminnan kaikilla osa-alueilla. Vuonna 2022 tulemme keskittymään erityisesti paikallisten ympäristöhankkeiden pilotointiin ja odotettavissa on mm. viherkattohankkeita, paikallisen biodiversiteetin tukemista ja päästöttömään liikkumiseen kannustamista, Kauppakeskuksen ylläpitopäällikkö Matias Lehtomäki kertoo. 

Alueellista vastuullisuutta & yhteisöllisyyttä

Itis kantaa myös vastuuta ihmisistä. Alueellisena keskuksena otamme yhä vahvemmin strategiassamme vastuun hyvinvoinnista ja viihtyvyydestä. Meillä on jatkuvasti käynnissä hankkeita, joilla tuemme hyvinvointityötä sekä tarjoamalla tiloja että edistämällä alueellista turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Toivotamme kaikki mukaan ideoimaan lisää kertomuksia Itiksen upeaan, jo 38 vuotta kehittyneeseen tarinaan. 

Kauppakeskus Itis on saanut kaksi uutta merkittävää kansainvälistä sertifikaattia.
Breeam-In-Use-ja SHORE-sertifikaatit kertovat Itiksen turvallisuuden ja vastuullisuuden olevan ensiluokkaisella tasolla.

Itiksen pitkäjänteinen panostus ympäristövastuullisiin ratkaisuihin sekä riskienhallinnan ja turvallisuuden kannalta merkittäviin osa-alueisiin, on saavuttanut kansainvälisiä, arvostettuja sertifikaatteja riippumattomilta riskienkartoituksen ja ympäristöalan asiantuntijoilta. Saimme juuri kultatason sertifikaatin loistavilla pisteillä kauppakeskuksemme turvallisuuden johtamisesta, toimenpiteistä ja ylläpidosta. Siitä kuuluu kiitos myös kaikille yhteistyökumppaneillemme.
Toinen merkittävä tunnustus tuli Breeam ympäristösertifikaatin myötä. Itis saavutti parhaat arvosanan EXCELLENT eli loistava.

Jatkossa Itis tulee tekemään ja tukemaan useita erilaisia paikallisia ympäristöhankkeita, kuten muun muassa mehiläispesiä ja viheralueiden laajentamista.

 *Greenhouse Gas Protocol Scope 1 & Scope 2

**kuva Sciotec Oy, Raido Bitter

Haulla "{{ searchterm }}" ei löytynyt tuloksia.

Tarkista hakusi kirjoitusmuoto tai kokeile toista hakutermiä.