Itis ja CO2-päästöt

Uutiset Päivitetty 25.7.2022

Kauppakeskusten hiilineutraaliudessa Itis on edelläkävijä

Itis tuntee hiilijalanjälkensä ja on hiilineutraali.  Itiksen hiilineutraalius muodostuu puhtaiden ja uusiutuvien energiamuotojen käytöstä ja CO2 päästökompensaatiosta. Kaikki Itiksessä käytettävä sähkö on päästövapaata pohjoismaista vesivoimaa ja kaikki käytetty kaukolämpö päästövapaata kiertolämpöä. Energiatehokkuus ja kestävät ratkaisut ovat Itiksen toiminnan keskiössä ja erityisesti alkavan uudistuksenyhteydessä panostetaan energiaa säästäviin ratkaisuihin.

Merkittävimmät energiansäästötoimenpiteet muodostuvat kolmesta lämpöpumppuhankkeesta, joiden kokonaissäästön odotetaan olevan yli 7000 MWh, mikä vastaa noin 500 omakotitalon vuosittaista lämmityskulua. Vuoteen 2030 mennessä energiankulutuksen odotetaan laskevan 15 prosenttia vuodesta 2016. 

– Itis ostaa jo nyt kaiken energian päästövapaana, minkä lisäksi tuotamme energiaa omaan käyttöömme neljällä kauppakeskuksen katolle sijoitetulla aurinkovoimalalla. Olemme viime vuosina saaneet suuria harppauksia aikaan, ja siksi Itiksen voidaankin todeta olevan tänä vuonna hiilineutraali. Olemme jo saavuttaneet sen hiilineutraaliuden tason, johon Pariisin ilmastosopimus tähtää ja johon useimmat ovat vasta alkaneet ilmaista sitoumuksensa. Olemme ylpeitä jo tehdystä työstä ilmaston hyväksi, mutta aiomme jatkaa työtä energian kokonaiskulutuksen vähentämiseksi ja ympäristön aiempaakin laajemmaksi huomioimiseksi toiminnan kaikilla osa-alueilla. Vuonna 2022 tulemme keskittymään erityisesti paikallisten ympäristöhankkeiden pilotointiin ja odotettavissa on mm. viherkattohankkeita, paikallisen biodiversiteetin tukemista ja päästöttömään liikkumiseen kannustamista, Kauppakeskuksen ylläpitopäällikkö Matias Lehtomäki kertoo. 

Haulla "{{ searchterm }}" ei löytynyt tuloksia.

Tarkista hakusi kirjoitusmuoto tai kokeile toista hakutermiä.