Kauppakeskuksilla keskeinen rooli suomalaisten sosiaalisissa suhteissa

Päivitetty 10.1.2024

Kauppakeskus Itiksen teettämän selvityksen* mukaan suurin osa suomalaisista kokee, että kauppakeskus on hyvä paikka tavata ystäviä. Myös perheen kanssa on helppo viettää aikaa kauppakeskuksen palveluiden parissa.

Suomi on pitkä maa, ja alueiden eroavaisuuksista huolimatta kauppakeskukset koetaan suomalaisten mielissä paikoiksi, joissa on helppo viettää aikaa perheenä. Ainoastaan pohjoisessa täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevien vastaajien prosenttiosuus jäi 44 prosenttiin, kun vastaavasti idässä ja etelässä yli puolet olivat samaa mieltä siitä, että kauppakeskuksissa on helppo asioida perheen kanssa. Länsisuomalaisista 47 % puolsi tätä näkemystä.  

“Tuloksista välittyy kuva, että perheet arvostavat kauppakeskusten kokonaisvaltaisia palveluita ja tarjoamaa. Lähes puolet 35–44-vuotiaista suomalaisista on viettänyt kauppakeskuksissa aikaa perheen kesken. Selkeästi kauppakeskusten palveluiden koetaan helpottavan ruuhkavuosien arkea”, kauppakeskusjohtaja Christoffer Jansén sanoo.  

Kauppakeskukset ovat alueidensa keskustoja, jotka kokoavat ihmiset yhteen 

Kaupunkien keskustoissa palvelut ovat usein kävelyetäisyydellä ja saavutettavia hyvien julkisten liikenneyhteyksien ansiosta. Selvityksen mukaan myös kauppakeskusten saavutettavuus ja keskeinen sijainti luovat puitteet kohtaamisille. 70 % suomalaisista kokee, että hyvät kulkuyhteydet mahdollistavat sen, että kauppakeskuksiin on helppo tulla tapaamaan ystäviä.  

“Kauppakeskukset kokoavat alueidensa toimijoita ja ihmisiä yhteen. Tätä mieltä ovat myös selvitykseen vastanneet. Erityisen tärkeänä näen kauppakeskusten roolin palveluiden tarjoajana sellaisille ihmisille, jotka eivät tällaisten palveluiden pariin normaalisti löytäisi. Naisista yli 60 prosenttia oli tätä mieltä, miehistäkin piirun verran alle puolet. Koen, että juuri saavutettavuus on tässä merkittävä tekijä”, Jansén jatkaa. 

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäjä 

Koronan myötä yhteiskunta sulkeutui, ja monissa kodeissa koettiin yksinäisyyttä. Selvitykseen osallistuneista 55 prosentin mukaan kauppakeskuksilla on myös rooli yksinäisyyden tunteen lieventäjänä. Noin joka kolmas vastaaja kokee, että kauppakeskuksissa voi kohdata myös sellaisia ihmisiä, joita ei muuten välttämättä kohtaisi. Kahvilat ja ravintolat hyvinä kohtaamispaikkoina veivät luonnollisesti kärkipaikat, mutta myös kauppakeskuksissa sijaitsevat kirjastot ja näyttelytilat nähtiin hyvinä paikkoina tavata ihmisiä. Tätä mieltä oli viidennes vastaajista. 

“Kaiken kaikkiaan 65 % suomalaisista kokee kauppakeskusten olevan jollain tavalla hyviä paikkoja viettää aikaa. Luvut eivät juurikaan eroa maantieteellisesti, joten kauppakeskuksilla on keskeinen asema suomalaisten sosiaalisissa suhteissa, niiden aktivoinnissa, ylläpidossa ja kehittämisessä. Näin kauppakeskuskin voi vaikuttaa ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen”, Jansén summaa. 

*Itiksen tutkimus tehtiin Bilendin hallinnoimassa M3 Panelissa 4.-9.3.2022 välisenä aikana. 

Siihen vastasi 1000 suomalaista ja vastaajajoukko kiintiöitiin väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Bilendi on Suomen Markkinatutkimusliiton ja ESOMAR:in jäsenyritys. 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Christoffer Jansén,  

Head of Center Management, CC Real GmbH 

+358406475617, c.jansen@cc-real.com 

Kauppakeskus Itiksessä asioi vuosittain yli 17 miljoonaa asiakasta, joita palvelee yli 120 myymälää, 40 kahvilaa ja ravintolaa sekä kymmeniä kaupallisia ja julkisia palveluita. Itiksessä sijaitsee myös Suomen ainoa IMAX®-elokuvateatteri Finnkino Itis. Kauppakeskus Itiksen omistavat ja sitä operoivat NHP Investments ja CC Real. www.itis.fi 

Haulla "{{ searchterm }}" ei löytynyt tuloksia.

Tarkista hakusi kirjoitusmuoto tai kokeile toista hakutermiä.