Säännöt

Kauppakeskus Itiksen arvonnat, yleiset säännöt CC Real Finland Oy / Kauppakeskus Itis (jäljempänä”Järjestäjä”) järjestää vuosittain useita erilaisia arvontoja (jäljempänä ”Toimenpide”), joista osa toteutetaan yhteistyökumppaneiden (jäljempänä ”Toteuttaja”) kanssa yhteistyössä. Yleiset säännöt pätevät kaikkiin Itiksen toimenpiteisiin.


Toimenpidekohtaiset asiat, kuten osallistumisaika ja palkinto listataan kunkin toimenpiteen osalta erikseen yleisten sääntöjen jälkeen. Osallistuminen Itiksen arvontoihin voi osallistua esimerkiksi sähköpostin, yhteisöpalvelun (esim. Facebook), toimenpiteen internetsivujen tai arvontalomakkeen
välityksellä.


Osallistuminen on sallittua vain omalla nimellä ja omilla yhteystiedoilla. Osassa arvonnoista osallistuminen edellyttää voimassa olevaa sähköpostiosoitetta. Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille
tulemattomista osallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista vastauksista. Toimenpiteeseen voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. Alle 18-vuotiailta tarvitaan huoltajan suostumus. Arvontaan eivät voi osallistua Järjestäjän työntekijät eivätkä mahdollisten yhteistyökumppanien ne työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan järjestämiseen.


Viimeinen osallistumispäivä ilmoitetaan kunkin arvonnan osalta erikseen. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa aikataulua perustellusta syystä. Mikäli toimenpide keskeytetään ennenaikaisesti, palkinnot arvotaan keskeyttämiseen mennessä osallistuneiden kesken.

Pääpalkinto ja muut palkinnot arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Kaikkien toimenpiteiden palkinnot listataan ko. arvonnan kohdalla yleisten sääntöjen jälkeen. Järjestäjä varaa oikeuden arpoa osallistuneiden kesken myös lisäpalkintoja sekä oikeuden muuttaa ilmoittamansa palkinnot korvaaviin palkintoihin, jotka vastaavat arvoltaan aiemmin ilmoitettuja palkintoja.

Palkinnot arvotaan toimenpiteen päätyttyä, 21 vuorokauden sisällä. Palkinnon arvontaan osallistuminen ei edellytä markkinointiluvan antamista. Palkintojen voittajille ilmoitetaan voitosta sähköpostitse tai puhelimitse osallistujan antamilla yhteystiedoilla, tai yksityisviestillä sillä sosiaalisen median alustalla,
jossa kilpailu on järjestetty. Mikäli voittaja ei vahvista vastaanottaneensa sähköpostia, jossa on ilmoitettu voittamisesta, eikä häntä tavoiteta muutoin hänen antamiaan yhteystietoja käyttäen 30 vuorokauden sisällä, lunastamaton voitto mitätöityy ja suoritetaan uusi arvonta. Palkinnot toimitetaan postitse, ellei niiden saajien kanssa toisin sovita. Käyttämätöntä palkintoa tai sen osaa ei korvata eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi.


Järjestäjä ei vastaa mistään mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu toimenpiteeseen osallistumisesta, palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä maksaa palkinnoista lakisääteisen arpajaisveron ja Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien ja muiden palkinnon saajien nimet missä tahansa mediassa.


Järjestäjä voi lähettää sähköpostitse osallistujalle toimenpiteeseen liittyvää informaatiota toimenpiteessä kuvatulla tavalla. Toimenpiteeseen kuuluvan sähköpostin lähettämisen kohdentamiskriteerinä voi olla osallistujan antama tieto, valinta tai tekemä toiminto, esimerkiksi linkin avaaminen tai avaamatta
jättäminen. Järjestäjä käsittelee osallistujien tietoja GDPR:n mukaisesti.


Internetsivujen ja sähköpostien käytöstä voidaan kerätä ja käsitellä tietoja, jotta kilpailumallia pystytään edelleen kehittämään. Järjestäjä ei kerää, säilytä eikä luovuta ulkopuolisille sellaisten henkilöiden henkilötietoja, jotka eivät osallistu toimenpiteeseen. Järjestäjällä on kuitenkin oikeus tarkastella kaikkia osallistujien antamia tietoja ylläpitotarkoituksissa esimerkiksi, mikäli tietojen antamiseen liittyy epäily väärinkäytöksestä tai sääntöjen rikkomisesta. Toimenpide toimii yleisimmissä internetselaimissa ja
sähköpostiohjelmissa. Järjestäjä vastaa toimenpiteen sisällöstä. Järjestäjä ja Toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta internetyhteydessä tai yhteisöpalveluissa (esim. Facebook) tapahtuneista teknisistä muutoksista tai käyttökatkoksista. Järjestäjä
ja Toteuttaja eivät myöskään vastaa osallistujan palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai osallistujan tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä, eikä
näiden takia aiheutuneista välillisistä vahingoista.


Osallistumalla osallistuja hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Toimenpiteeseen ja sen sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lain valintaa koskevat säännöt. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä toimenpiteestä henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Itiksen ajankohtaisista arvonnoista saat tietoa itis.fi verkkosivuilta, tilaamalla Itiksen uutiskirjeen ja seuraamalla Itiksen some-kanavia. Sosiaalisen median kanavissa, kuten Facebookissa, Itis noudattaa näiden sääntöjen lisäksi medioiden asettamia sääntöjä. Kun osallistut arvontaan Facebookissa, klikkaa kisasivulla linkkiä ”Viralliset säännöt”

Haulla "{{ searchterm }}" ei löytynyt tuloksia.

Tarkista hakusi kirjoitusmuoto tai kokeile toista hakutermiä.